Sant Antoni Comerç

Sant Antoni Comerç
Bases sorteig 'Celebrem Sant Jordi a Sant Antoni'

Bases sorteig "Celebrem Sant Jordi a Sant Antoni"

Objectiu

El concurs Celebrem Sant Jordi a Sant Antoni consisteix en fer dues fotos a un llibre que hi hagi a dos establiments diferents associats a Sant Antoni Comerç, del 17 al 23 d’abril.

Organització

El concurs Celebrem Sant Jordi a Sant Antoni està organitzat per Sant Antoni Comerç.

Requisits de participació

Entraran a formar part del concurs totes aquelles persones més grans  de 18 anys que omplin el formulari i adjuntin les fotos requerides.

En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar-hi implica que tenen el consentiment dels pares o tutors legals.

La participació al concurs és gratuïta i se n’han d’acceptar les bases.

Forma de participació

Omplir el formulari que trobareu a la web www.santantonibcn.com/santjordi i adjuntin dues fotos d’un llibre que trobin a dos establiments diferents de Sant Antoni Comerç.

L’organització podrà excloure del concurs aquells formularis que estiguin incomplets o sense les fotos demanades.

Us informem que no tots els establiments associats a Sant Antoni Comerç recomanen llibres, per la qual cosa, els participants hauran de buscar els que si que ho fan.

Calendari del concurs

El concurs se celebrarà del 17 al 23 de d’abril, tot i que es podrà omplir el formulari fins al dia 25 d’abril a les 24.00 h. No s’admetran a concurs formularis que arribin més tard.

Concurs i premi

El sorteig del premi es farà el dia 27 d’abril de 2021.

Amb un programa informàtic s’escolliran de forma aleatoria dos formularis participants, un primer com a guanyador i un segon com a reserva.

Es contactarà amb la persona titular del formulari guanyador a través de les dades que hagin deixat. En el cas que això sigui impossible, s’intentarà contactar amb la persona del formulari reserva. Si tampoc no es pot contactar amb aquesta persona, l’organització pot decidir fer un altre sorteig o declarar el premi dessert.

El premi consistirà en un val per valor de 150 € per comprar en els establiments adherits a Sant Antoni Comerç. En cap cas es podrà bescanviar per diners, tot i que s’hi podrà renunciar.

Ús de les dades

Els participants cedeixen als organitzadors del concurs els drets intel·lectuals i d’autor que se’n derivin, així com l’ús de les fotos enviades amb l’objectiu de promoure el concurs.

D’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantía dels Drets Digitals (LOPDGDD 3/2018), us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran en cap fitxer de Sant Antoni Comerç.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge corresponents.

Acceptació de les bases

Els organitzadors es reserven el dret a modificar, en cas necessari, els procediments establerts a les bases.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Addicional

L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de programari de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

En cas de dubte, i per la intepretació de les bases es tindrà en compte la versió catalana.

Participa!

Els nostres socis

Guilera Joies
redpiso Serveis immobiliaris
Bodega Gol
Sra. Dolores
Cal Soci
Pepa Tomate Parlament
Santa Antònia
Carregant...
x
X