Sant Antoni Comerç

Sant Antoni Comerç
Notícies

Polítiques Digitals obre la segona convocatòria d'ajuts a l'emprenedoria femenina en l'àmbit digital

7 de setembre de 2022

  • Els ajuts tenen per objectiu impulsar l’emprenedoria digital femenina com a instrument clau per augmentar la presència i el lideratge de les dones en l’àmbit tecnològic.
  • S’atorgaran ajuts d’entre 15.000 i 35.000€ fins a esgotar el pressupost total de la convocatòria, que és d’1M€, el doble que el de la primera.
  • Entre altres novetats, s’amplia fins als 5 anys l’edat màxima de les empreses beneficiàries i per primer cop també podran optar als ajuts les societats limitades unipersonals i les autònomes.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, ha publicat avui la segona convocatòria de subvencions a l’emprenedoria femenina en el sector digital, amb un pressupost total d’1 milió d’euros, el doble del dedicat a la primera convocatòria, que es va atorgar l’any passat. A partir de demà i fins al 5 d’octubre, es podran presentar les sol·licituds per demanar aquests ajuts, que s’inscriuen en el marc del Pla DonaTIC i que tenen per objectiu impulsar l’emprenedoria digital femenina com a instrument clau per augmentar la presència i el lideratge de les dones en l’àmbit tecnològic.

La quantia de l’ajut per empresa beneficiària no varia en aquesta segona convocatòria i seguirà sent d’un mínim de 15.000€ i un màxim de 35.000€, que s’atorgaran fins a esgotar el pressupost total d’1 milió d’euros. Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són: la puntuació obtinguda a la memòria en base als criteris de valoració, el cost del projecte, altres ajuts rebuts i les disponibilitats pressupostàries.

Les empreses que vulguin optar als ajuts hauran de lliurar una memòria que s’ajusti als criteris de valoració establerts a les bases reguladores, que han estat modificades per donar resposta a algunes de les necessitats detectades en la primera convocatòria. Les principals modificacions introduïdes a les bases, publicades el passat 18 de març al DOGC, afecten als requisits obligatoris, a la documentació que cal presentar i al redactat dels criteris de valoració, que ha variat per fer-los més clars i entenedors.

Requisits obligatoris de la convocatòria 2022

Per poder optar a aquests ajuts, les empreses o startups sol·licitants han de complir uns requisits mínims, tant pel que fa al seus equips fundadors i directius com a les característiques de l’empresa.

Requisits per a l'equip fundador:

  • Tenir-hi com a mínim una dona, que sigui una persona física amb participació accionarial d’un mínim del 50% a l'empresa i que formi part de l’equip directiu de la companyia (no cal que n’ocupi la posició de CEO).
  • L'equip fundador ha d'estar compromès amb el creixement de l'empresa i acreditar que hi dedica la major part del temps de treball.

Requisits per a l'empresa:

  • Ser una companyia establerta a Catalunya amb més d'1 any i menys de 5 de vida des de la seva constitució. Aquest requisit s’ha modificat respecte de la convocatòria anterior, en què l’edat màxima de l’empresa es fixava en 3 anys.
  • Estar constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral, societat cooperativa, societat limitada unipersonal o persona autònoma. Les dues últimes categories poden optar per primer cop a la convocatòria d’enguany.
  • Ser una companyia de base tecnològica amb potencial de creixement, que s’ha d’acreditar amb un pla de negoci a la memòria, i no haver estat beneficiària d’aquesta mateixa subvenció en convocatòries anteriors.

Documents a presentar i criteris de valoració

El compliment d'aquests requisits s'ha de fer constar a la memòria i a la documentació addicional que cal presentar junt amb la sol·licitud. En aquest sentit, arran de la modificació de les bases reguladores, les empreses que vulguin optar a la convocatòria 2022 d’ajuts a l’emprenedoria femenina en l’àmbit digital cal que aportin, a més de la memòria tècnica descriptiva del projecte i la sol·licitud acreditant el compliment de les declaracions responsables:

  • Pressupost detallat (per conceptes) i equilibrat d’ingressos i despeses, del projecte objecte de la subvenció.
  • Document d’escriptura de l’empresa en el moment de la constitució i document acreditatiu del percentatge actual de participació accionarial de dones a l’empresa.

Pel que fa als criteris de valoració, que s’han ajustat a les necessitats actuals i tenen una major claredat, es poden consultar en l’annex de la modificació de les bases, on també hi consta la resta de modificacions.

Més informació sobre les bases, la convocatòria i com accedir al tràmit per presentar les sol·licituds, aquí.

1 milió d’euros de pressupost per a la segona convocatòria

Promoguts pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a través de la Direcció General de Societat Digital, els ajuts a l’emprenedoria femenina en l’àmbit digital van néixer l’any passat en el marc del Pla DonaTIC, com a actuació inscrita en un dels seus eixos estratègics: promoure una participació plena i efectiva de les dones TIC en la presa de decisions i l’emprenedoria.

Així, amb la voluntat de contribuir a reduir un dels principals esculls amb què es troben les dones a l’hora d’emprendre en aquest sector, l’accés al finançament, Polítiques Digitals va publicar el mes de març del 2021 la primera convocatòria d’aquestes subvencions per a empreses de base tecnològica liderades per dones, amb un pressupost total de 500.000€.

S’hi van presentar un total de 58 sol·licituds corresponents a 58 empreses, de les quals 22 van obtenir l’ajut per imports d’entre 15.000 i 35.000€, depenent de la puntuació assolida a la memòria presentada d’acord amb els criteris de valoració fixats a les bases reguladores, que establien un mínim de 50 punts per tenir accés a les subvencions.

Tant l’import total sol·licitat per les 58 empreses que es van presentar a la convocatòria (2M€) com el sol·licitat per les que van assolir la puntuació mínima requerida per optar als ajuts (prop de 800.000€) van superar amb escreix el pressupost destinat a aquella primera convocatòria, motiu pel qual es va decidir ampliar l’import fins a 1M€ de cara a la segona, publicada avui.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

La Salumeria
Alain Afflelou
Ballester
Laurel
Traitoria y Pizzeria Da Nanni
Can Vilaró
Rocafort Modelisme
Carregant...
x
X