Sant Antoni Comerç

Sant Antoni Comerç
Notícies

Més d'un milió d'autònoms cobraran a final de mes la prestació extraordinària per cessament d'activitat

24 d'abril de 2020

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions efectuarà un nou pagament de la prestació extraordinària per cessament d'activitat el pròxim 30 d'abril. Les més de 900.000 persones que van percebre el primer pagament el passat 17 d'abril rebran un segon per la segona meitat del mes.

Així ho ha determinat la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, que ha establert que els qui van rebre el primer abonament el passat dia 17 (més de 919.000) percebran la part proporcional del mes d'abril (17 dies) i els qui van tenir el reconeixement posteriorment o el tinguin en els pròxims dies percebran l'equivalent a 47 dies.

Més d'un milió d'autònoms accediran a partir del pròxim 30 d'abril a aquesta prestació extraordinària, l'objectiu de la qual és protegir la falta d'ingressos dels autònoms en la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19 i contribuir a la supervivència del seu negoci. Fins al dia 21 d'abril s'havien resolt favorablement 1.039.598 prestacions i s'havien denegat 38.605, incloses 3.685 desistides, per la qual cosa la taxa d'acceptació supera el 90%. Hi ha encara 76.722 pendents de resolució.

A data de 22 d'abril, la Seguretat Social havia rebut més de 1,154 milions de sol·licituds, la qual cosa suposa que el percentatge d'autònoms que han sol·licitat la prestació se situa en el 35,5% dels cotitzadors.

Amb l'objectiu de facilitar la tramitació d'aquesta prestació als autònoms que encara no estiguessin adscrits a cap mútua, el dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar un Real Decret-llei que permet que el puguin fer per a sol·licitar-la.

Prestació extraordinària

La prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms pot sol·licitar-la qualsevol treballador/per compte propi que es vegi afectat pel tancament del seu negoci degut a la declaració de l'estat d'alarma o la facturació de la qual hagi caigut en el mes un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior. En el cas d'alguns col·lectius com l'agrari, de la mar -amb unes activitats molt estacionals- o de la cultura i l'espectacle, el període de càlcul s'adapta a les peculiaritats d'aquests sectors.

La quantia d'aquesta prestació gestionada per la Seguretat Social és l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Mar, la qual cosa suposa un mínim de 661 euros al mes. A més, els autònoms i autònomes que la percebin estaran exempts de pagar les cotitzacions del mes. Si en ser-los concedida la prestació ja han pagat les quotes, la Tresoreria General de la Seguretat Social les reintegrarà d'ofici.

Per a sol·licitar-la no s'exigeix període mínim de cotització, només és necessari estar en alta en la Seguretat Social i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials. A més, és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que el sol·licitant vingués percebent, com per exemple, orfandat o viduïtat, i fos compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

Més informació

Els nostres socis

Aiguajoc Borrell
Presno
Kids & Us School o English
Flipá
Peluqueria Juani Agüera
Mishkiuchu
Jiribilla
Carregant...
x
X