Sant Antoni Comerç

Sant Antoni Comerç
Notícies

L’Eixample delimita 6 Àrees d’Especial Saturació de terrasses al districte

7 de juny de 2022

El Districte de l’Eixample elabora els informes tècnics preceptius que, d’acord amb l’Ordenança de Terrasses, justifiquen les zones saturades on es denegaran les sol·licituds de regularització de llicències de terrassa excepcionals atorgades durant la pandèmia.

Es tracta de 6 zones que inclouen els carrers Parlament, Muntaner, l’àmbit d’Enric Granados-Aribau, la Rambla de Catalunya, el Passeig de Sant Joan i l’Avinguda Gaudí.

L’objectiu de la mesura és garantir l’equilibri d’usos entre les activitats de restauració i les necessitats de la població resident i evitar que es produeixi una sobreocupació en alguns carrers.

El Districte de l’Eixample ha elaborat els Informes Jurídics que delimiten les 6 Àrees d’Especial Saturació de terrasses al districte que permetran garantir l’equilibri d’usos en aquestes zones i evitar la sobreocupació. La delimitació d’Àrees d’especial Saturació és una de les mesures contemplada en la modificació de l’Ordenança de Terrasses de la ciutat de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 23 de desembre de 2021, per poder controlar l’ocupació de l’espai públic i garantir un equilibri entre les activitats de restauració i les necessitats de la població resident.

En concret, per poder apreciar una àrea concreta de la ciutat, i en aplicació de la Disposició Transitòria única de l’ordenança, el districte ha hagut d’elaborar un informe tècnic preceptiu on es pondera i concreten una sèrie de paràmetres objectius que determinen aquesta especial saturació. Aquest informe es motiva a partir de l’anàlisi de la densitat d’usos de restauració en un determinat àmbit; de la densitat de l’ús de l’espai públic per a usos privatius, és a dir de la  superfície que ocupen les terrasses amb les seves taules i cadires respecte a la superfície de la vorera i, en tercer lloc, apreciant i valorant també l’impacte de les queixes i denuncies rebudes per sorolls o molèsties en aquell àmbit respecte al conjunt del districte.

L’Eixample ha analitzat i definit 6 zones es donen les circumstàncies que permeten considerar que es tracta d’una àrea d’especial saturació, i on, per tant, seran denegades les  sol•licituds de regularització de les llicències de terrassa excepcionals atorgades durant la pandèmia. Aquesta possibilitat, a més, ja està contemplada en l’article 36 de l’Ordenança de Terrasses vigent, que recull que el fet d’haver gaudit d’una llicència excepcional anterior, no suposa l’existència de cap dret preexistent.

Les 6 Àrees d’Especial Saturació de terrasses delimitades a l’Eixample es poden veure al mapa adjunt.

A la resta del districte s’aplicarà el que estableix la modificació de l’Ordenança de terrasses per guanyar espai en calçada per consolidar les terrasses noves i ampliacions excepcionals que s’hi ha instal·lat arran de la pandèmia. També es persegueix que aquestes tinguin una estètica de qualitat.

Per a fer-ho possible, els restauradors que vulguin mantenir les terrasses en calçada hauran de disposar d’un moble-plataforma accessible i segur on col·locar les taules i cadires. Aquesta millor ordenació de l’espai públic farà possible, a més, la retirada definitiva dels blocs de formigó que, en un primer moment, van servir per cedir de manera ràpida espai públic a un sector durament castigat durant la pandèmia perquè pogués mantenir la seva activitat econòmica i salvar llocs de treball.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

FORMAR-TE, Espai de futur
Escandinava de Electricidad
Yoga Office
Mai Friends
Mercat Sant Antoni
Only Raw
Xurreria Paral·lel
Carregant...
x
X