Sant Antoni Comerç

Sant Antoni Comerç
Notícies

La Generalitat posa en marxa la línia Innova Moda i Comerç per a pimes en procés de creixement

1 de febrer de 2021

La direcció general de Comerç i el CCAM, en col·laboració amb l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya (AVANÇSA), ha posat en marxa una línia de finançament adreçada a empreses de moda i/o de comerç que es troben en procés de creixement i que tenen un pla estratègic centrat en la innovació. La línia s’adreça principalment a les petites i mitjanes empreses comercials que tenen un projecte de futur clarament definit i propostes de valor diferencials. També per a empreses de base tecnològica que ofereixen productes i/o serveis focalitzats en els àmbits del comerç o la moda i que, per tant, contribueixen a una modernització d’aquests sectors.

Característiques dels préstecs

 • Import del préstec unitari: de 100.000 € a 500.000 €.
 • Amortització única del principal al venciment.
 • Termini mínim de 3 anys i màxim de 6 anys.
 • Tipus d’interès fix: Euríbor a 12 mesos + 500 ppbb a liquidar trimestralment.
 • Tipus d’interès variable: aplicació d’1,5% de l’EBITDA de la Societat.
 • La suma dels dos tipus d’interès en cap cas ha de superar el 10% del principal no desemborsat.
 • Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o participacions) de la societat beneficiària del préstec participatiu.

Requisits beneficiaris

S’estableixen tres perfils de beneficiaris, tot i que les condicions creditícies són les mateixes:

Moda

 • Tractar-se d’empreses individuals, associades o agrupades, que duen a terme l’activitat principal de l’empresa en el sector de tèxtil-moda, calçat i/o marroquineria.
 • Disposar d’un pla de creixement basat de forma intensiva en la innovació en productes i/o serveis, tecnologia o model de negoci.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Tenir estructura empresarial pròpia.
 • Tenir almenys 3 anys d’antiguitat. En cas que l’empresa sol·licitant sigui resultat d’una fusió recent, unió temporal d’empreses o similar, només cal que almenys una de les empreses originals compleixi aquest requisit.

Es valorarà que les empreses candidates hagin participat de manera profitosa en el programa d’acceleració per a empreses catalanes de moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM). Així mateix, es tindrà en compte la participació en programes similars que hagin estat validats pel CCAM, duts a terme per altres agents del sector amb solvència contrastada.

Comerç

 • Tractar-se d’empreses individuals, associades o agrupades, que presten les activitats empresarials de comerç al detall i/o serveis a les persones, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.
 • Disposar d’un pla de creixement basat de forma intensiva en la innovació en productes i/o serveis, tecnologia o model de negoci.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Tenir almenys un punt de venda físic a Catalunya. En cas que l’empresa sol·licitant sigui resultat d’una fusió recent, unió temporal d’empreses o similar, només cal que almenys una de les empreses originals compleixi aquest requisit.
 • Tenir estructura empresarial pròpia.
 • Tenir almenys 3 anys d'antiguitat. En cas que l’empresa sol·licitant sigui resultat d’una fusió recent, unió temporal d’empreses o similar, només cal que almenys una de les empreses originals compleixi aquest requisit.

Tecnologia

 • Tractar-se d’empreses individuals, associades o agrupades, que presten les activitats empresarials de base tecnològica i alta valor afegit preferentment a empreses comerç al detall, serveis a les persones o sector de la moda.
 • Prestar serveis i acompanyar les empreses d’aquests sectors. Queden excloses les empreses tecnològiques que limiten la seva activitat a la fabricació i/o la distribució de components tecnològics.
 • Disposar d’un pla de creixement basat de forma intensiva en la innovació, que vagi lligat ineludiblement a una millora del grau de digitalització dels sectors del comerç i/o la moda.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Tenir estructura empresarial pròpia.

Més informació

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Aiguajoc Borrell
Art de Vins
Amplifon Centres Auditius
El Tianguis
Bracafè
Gasca Moda Home
Metro Electrónica
Carregant...
x
X