Sant Antoni Comerç

Sant Antoni Comerç
Notícies

Fase 2: Guia pràctica de mesures per a locals comercials i establiments de restauració

9 de juny de 2020

A partir d’aquest dilluns, 8 de juny, ja poden obrir al públic tots els establiments i locals comercials minoristes —incloent-hi els centres i parcs comercials— que van haver d’abaixar la persiana amb la declaració de l’estat d’alarma el 14 de març passat. Tanmateix, la mesura inclosa dins de la fase 2 del pla de desescalada aprovada pel govern espanyol fixa com a requisit limitar al 40 % l’aforament màxim total dels locals. Pel que fa a la restauració, els establiments poden reobrir l’interior dels locals, respectant també el 40% de l’aforament. Els establiments que optin per l’obertura han d’aplicar un seguit de mesures d’higiene, seguretat, aforament i prevenció encaminades a reduir el risc de la propagació de la covid-19 entre la ciutadania i entre el personal.

L’entrada en vigor de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, dissenyat pel Ministeri de Sanitat, inclou diverses accions i mesures dirigides al teixit comercial de proximitat, que modifiquen algunes de les accions decretades durant la fase 1. Amb l’objectiu de seguir caminant cap al retorn a la nova normalitat, el govern espanyol ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el decret que permet, com a gran mesura, la reobertura de tots els comerços minoristes. Per veure’n els detalls en un format visual, clica aquí.

Quins comerços poden obrir durant la fase 2?

Durant la fase 2 de la desescalada, ja poden obrir al públic tots els establiments i locals comercials minoristes (incloent-hi els centres i parcs comercials) que van haver d’abaixar la persiana amb la declaració de l’estat d’alarma el 14 de març passat. Ho han de fer, però, complint tres requisits.

En primer lloc, han de limitar al 40 % l’aforament màxim total dels locals. En cas que l’establiment tingui diverses plantes, el percentatge s’ha de complir en cadascuna d’elles. En segon lloc, han de garantir sempre una distància mínima de dos metres entre clients. Si no és possible, tan sols es pot deixar entrar un client al local comercial. I, per últim, han d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys. Cal recordar que tots els establiments que reobrin al públic han de complir totes les mesures d’higiene i de seguretat publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

A banda d’aquests requisits obligatoris, però, els establiments i locals comercials que obrin al públic podran opcionalment establir sistemes de recollida de productes al mateix local, de forma esglaonada i evitant aglomeracions, i dissenyar un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

Concretament, què diu la fase 2 sobre els centres i parcs comercials?

Durant la fase 2, ja es permet la reobertura dels centres i parcs comercials. Tot i així, cal que compleixin tot un seguit de requisits específics.

En primer lloc, cal que limitin al 30 % l’aforament màxim total de les zones comunes del centre o parc comercial, a partir dels aforaments que consten al Pla d’Autoprotecció de cada centre. A més, també han de limitar al 40 % l’aforament a cadascun dels establiments comercials de dins el centre o parc comercial. Alhora, pel que fa als espais comuns, han de prohibir que la clientela pugui estar-se a les zones compartides, excepte per desplaçar-se d’una botiga a una altra; i prohibir l’ús de les zones recreatives com poden ser zones infantils, ludoteques o àrees de descans, que hauran d’estar tancades al públic.

De forma més específica, els centres i parcs comercials estan obligats a prohibir l’ús simultani de serveis familiars i sales de lactància. Concretament, s’han de restringir a una única família. Pel que fa als serveis familiars i les sales de lactància comunes, han de ser controlades per personal del centre i netejades i desinfectades després de cada ús. El personal de seguretat ha de vetllar perquè es mantingui la distància interpersonal de dos metres i perquè s’eviti la formació d’aglomeracions. Cal que presti atenció especialment a les escales mecàniques i als ascensors. En el cas dels aparcaments, hi ha d’haver gel hidroalcohòlic a l’abast de la clientela i facilitar-li el pagament amb sistemes electrònics sense contacte.

Com a recomanació, el BOE indica que, si el centre o parc comercial té dos o més accessos, se’n pot habilitar un per entrar i un altre per sortir, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions.

Quines mesures d’higiene han d’aplicar els comerços?

El comerç de proximitat que opti per reobrir durant la fase 2 també té l’obligació d’aplicar diverses mesures de caràcter higiènic per garantir la seguretat sanitària de la clientela i del seu personal. En primer lloc, cal que faci tasques de neteja i desinfecció global de les instal·lacions almenys 2 cops al dia.

A més, la botiga ha de prestar una atenció especial a les superfícies de contacte més freqüents per assegurar constantment la seva desinfecció. En són exemples els poms de les portes, els mostradors, els mobles del local, els passamans, les màquines dispensadores, el terra, els telèfons, els penjadors, els carros o les cistelles, les aixetes i altres elements similars.

Una de les neteges s’ha de fer obligatòriament en finalitzar l’horari d’obertura al públic. Per dur a terme les diverses desinfeccions, s’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu amb quantitats 1:50 o qualsevol dels desinfectants comercialitzats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat que tinguin un efecte viricida. Després de cada desinfecció, el material que s’hagi fet servir s’ha d’eliminar de forma segura i, posteriorment, rentar-se les mans.

Per tal de facilitar les tasques de neteja, el BOE especifica que es podrà fer una pausa al llarg de la jornada —preferiblement al migdia— per dedicar-se a les tasques de manteniment, neteja i reposició. El nou horari haurà d’estar especificat en un lloc visible.

Si l’establiment comercial té més d’una persona treballadora atenent el públic, les mesures de neteja també s’hauran d’aplicar a les zones privades de personal com els vestidors, les taquilles, els serveis, les cuines i les àrees de descans. A més, els uniformes i la roba de la feina s’han de rentar a una temperatura entre 60 i 90 graus i cal ventilar correctament els locals.

Pel que fa a la venda automàtica a través de màquines de vendingbugaderies d’autoservei i similars, el titular ha d’assegurar el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels locals, i informar els usuaris del seu ús correcte mitjançant cartells informatius.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

En el cas de l’hostaleria i la restauració, quins efectes té la fase 2?

Una de les principals novetats de la fase 2 és l’autorització per poder consumir a l’interior de tots els establiments d’hostaleria i restauració (menys en locals de discoteques i bars d’oci nocturn), sempre que es limiti l’aforament a un 40 %.Concretament, el consum a dins dels locals tan sols es pot fer estant asseguts en una taula o en una agrupació de taules i, preferentment, mitjançant cita prèvia.

Pel que fa a les terrasses dels establiments de restauració, podran seguir obertes amb un límit del 50 % de les taules permeses respecte a l’any immediatament anterior, d’acord amb la corresponent llicència municipal. Les indicacions són les mateixes que durant la fase 1.

D’altra banda, cal recordar que no es permet cap tipus d’autoservei, però sí oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats, per a la lliure disposició de la clientela sempre que estiguin protegits amb una pantalla de protecció i a través d’emplatats individuals o monodosis que impedeixin el contacte amb l’ambient.

Quines mesures d’higiene i de prevenció cal aplicar a les terrasses?

Són les mateixes que ja s’aplicaven a la fase 1. Cal netejar i desinfectar l’equipament de la terrassa entre client i client. A més, el BOE també especifica que s’ha de prioritzar la utilització d’estovalles d’un sol ús o bé canviar-les després de cada servei. També és necessari posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida, autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

A l’hora de fer el pagament, s’ha de fomentar l’ús de la targeta o bé d’altres mitjans que evitin el contacte físic. A més, cal netejar i desinfectar el datàfon després de cada ús.

Les cartes gastronòmiques d’ús comú queden prohibides i els elements auxiliars del servei com la vaixella, la cristalleria, la coberteria o les estovalles s’han d’emmagatzemar en recintes tancats. De la mateixa manera, és obligatori eliminar els productes d’autoservei com els dispensadors de tovallons, d’escuradents o les setrilleres. S’ha de prioritzar sempre l’ús de paquets monodosi.

Pel que fa a l’ús del lavabo, s’ha de regular l’entrada per assegurar que només hi entra una persona alhora. Només s’ha de permetre l’entrada d’un acompanyant en aquells casos justificats. Els lavabos s’han de netejar i desinfectar, com a mínim, sis cops al dia.

Quines mesures d’higiene s’han d’aplicar a l’interior dels establiments de restauració?

Durant la fase 2, per poder permetre el consum a dins dels locals de restauració, cal complir diverses mesures d’higiene i desinfecció. En primer lloc, cal netejar i desinfectar l’equipament almenys un cop al dia i, en especial, fixar-se de forma recurrent en les taules, cadires i altres superfícies de contacte entre clients. També cal prioritzar fer servir estovalles d’un sol ús i posar a disposició de la clientela gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

Alhora, de la mateixa manera que cal fer-ho dins el local, a la terrassa també s’ha d’evitar l’ús de cartes gastronòmiques comunes i eliminar productes d’autoservei com setrills, dispensador d’escuradents o de tovallons i similars. Cal prioritzar els formats monodosi d’un servei. Per últim, el BOE indica que els lavabos s’han de netejar i desinfectar, com a mínim, sis cops al dia. Només hi pot accedir una persona alhora, excepte en casos justificats.

MERCATS A L’AIRE LLIURE I DE VENDA NO SEDENTÀRIA

En el cas dels mercats a laire lliure que s’organitzaven de forma habitual, el nombre de parades habituals es manté reduït a un terç. Amb l’entrada en vigor de la fase 2, a Barcelona poden seguir obrint els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària a la via pública prèviament autoritzats per l’Ajuntament de Barcelona i comunicats al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Preferentment, poden fer-ho els de productes alimentaris i de primera necessitat.

Cal tenir en compte que, en el cas dels mercats a l’aire lliure que s’organitzaven de forma habitual, el nombre de parades es manté reduït a un terç. Alhora, cal limitar l’aforament per evitar aglomeracions i poder mantenir la distància de dos metres entre les persones consumidores. La distància entre parades també haurà de ser d’almenys dos metres.

A més, cal habilitar cartells i altres tipus de senyalitzacions per indicar a la clientela els dos metres de separació a l’hora de rebre atenció per part del venedor o la venedora. Pel que fa als productes, només poden ser manipulats pel personal de la parada. Per últim, cal recordar que tots els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en via pública han de disposar de papereres per dipositar mocadors i altres materials de rebuig. Les papereres han de netejar-se almenys un cop al dia.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Presno
Torradas, llibreria i papereria
El Rincón de Hiro
Personal Estetica T. Q.
Escola Pia Sant Antoni
La Paradeta Romàntica
Can Vilaró
Carregant...
x
X