Sant Antoni Comerç

Sant Antoni Comerç
Notícies

FAQS - Subvencions de les activitats de restauració, centres d’estètica i bellesa, parcs infantils, oci nocturn i altres

17 de novembre de 2020

Preguntes i respostes sobre la 2a convocatòria de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils, l’oci nocturn i els establiments situats en un centre o recinte comercial.

 • Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Els autònoms, microempreses i pimes que prestin activitats de restauració* o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, d’un parc infantil privat, o d’un establiment o local que es trobi dins d’un centre o un recinte comercial, que han estat obligats al tancament per la resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. També s’inclouen les fundacions d’inserció social de persones en risc d’exclusió dedicades a la restauració.

I els autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn (discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut), afectats per les mesures de tancament de la resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

*Els bars, restaurants i cafeteries, obligats a tancament que fan menjar per emportar o servei d’entrega a domicili, també són beneficiaris d’aquests ajuts.

 • Quin és el requisit principal per sol·licitar la subvenció?

Que hagin estat obligats al tancament.

 • Quines són les quantitats de la subvenció?

Els bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials, rebran una aportació única de 1.500 euros.

Pel que fa a bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, l’ajut consistirà en una aportació única de 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

Els parcs infantils privats rebran una aportació única de 6.000 euros.

 • On puc consultar-ne les bases?

A la web del CCAM: bases reguladores de la 2a convocatòria

 • És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat aquest any al CCAM o a altres organismes?

No. Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, ja sol·licitats, inclosa la 1a convocatòria d'aquestes subvencions.

 • Com es tramita la sol·licitud?

Un cop obert el tràmit, que s’obrirà en breu, a la pàgina web del CCAM:

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/subvencions_2020_restauracio_bellesa/

a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya: http://canalempresa.gencat.cat

o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement http://empresa.gencat.cat/ca/inici

 • Quina documentació em caldrà presentar per demanar la subvenció?

Només cal omplir el formulari de sol·licitud.

 • Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins l’exhauriment del pressupost.

En el cas que s’ampliï la dotació pressupostària, la resolució corresponent determinarà que els beneficiaris exclosos per manca de pressupost, rebran l’ajut sol·licitat, amb caràcter prioritari, tenint en compte l’ordre cronològic de la seva sol·licitud.

En el supòsit de nova ampliació pressupostària, un cop ateses les sol·licituds esmentades en el paràgraf anterior, la resolució podrà determinar l’increment de la quantia establerta en aquestes bases.

En ambdós supòsits, no serà necessari tornar a presentar cap sol·licitud.

 • Com sabré si m’han concedit la subvenció?

El  CCAM emetrà una resolució amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han L’usuari rebrà una comunicació al correu electrònic que ens hagi indicat a la sol·licitud.

 • Puc presentar la sol·licitud en paper a algun registre?

No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.

 • On puc rebre més informació?

A través del mail [email protected]  o podeu trucar als telèfons del comerç (93 484 99 09) o del CCAM (93 484 99 99) 

 • Què s’entén per centre d'estètica i bellesa en aquesta subvenció?

Centres on es realitzen tractaments  d’estètica i bellesa, exceptuant perruqueries, massatges, acupuntura i tractaments terapèutics.

 • Què s’entén per empreses que presten activitats de restauració en aquesta subvenció?

Els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

 • Què s’entén per parc infantil en aquesta subvenció?

Aquells parcs infantils privats amb supervisió presencial durant tot l'horari d'obertura.

 • Què s’entén per establiment o local d'un centre o recinte comercial en aquesta subvenció?

Aquells establiments que es troben dins d'un centre comercial o recinte comercial, que no venguin productes essencials, ni tinguin accés directe des del carrer.

 • Què s’entén per establiments dedicats a l'oci nocturn en aquesta subvenció?

Els bars musicals, les discoteques, les sales de ball, les sales de festes amb espectacle, les sales de festa amb espectacle i concerts d'infància i joventut, les discoteques de joventut i els karaokes.

 • Les fundacions que tenen com a objecte social l'atenció i/o inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social i que explota una activitat de restauració poden sol·licitar la subvenció?

Sí, sempre que tinguin la corresponent llicència d'activitat concedida i que en funció de la resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre també varen ser obligades a tancar la seva activitat de restauració.

 • Si un restaurant està tancat però fa menjar per emportar, es considera beneficiari?

Sí, és beneficiari d’aquest programa de subvencions.

 • Si és una perruqueria que té donada d’alta l’activitat d’estètica al mateix establiment, es considera beneficiaria?

Sí, és beneficiària d’aquest programa de subvencions.

 • Si és un forn de pa amb degustació, es considera beneficiari?

Sí, si té IAE de bar o cafeteria, i conseqüentment va estar obligat al tancament.

 • Si estic en un Centre Comercial, però tinc entrada pel carrer sóc beneficiari?

No, ja que no ha estat obligat al tancament

 • Una empresa de servei de càtering pot sol·licitar aquesta subvenció?

No, no es considera un possible beneficiari.

 • On puc consultar-ne les bases?

Podeu consultar les bases aquí: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820722.pdf 

 • Puc presentar la sol·licitud de subvenció utilitzant un IdCAT Mòbil?

Sí. Els formularis d’aquesta convocatòria s’han adaptat per poder presentar els tràmits telemàtics utilitzant aquest dispositiu si l’usuari no disposa d’un certificat digital. https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 • Puc signar amb el DNI electrònic?

Sí, és un dels tipus de certificat per a persones físiques acceptats per poder fer ús dels serveis de tramitació en línia corporatius de la Generalitat de Catalunya.

 • Quines certificacions digitals s'accepten?

Podeu consultar la informació sobre quins certificats s'accepten al següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/

 • No disposo d’un certificat digital. Pot signar algú en representació meva?

No. Tan sols es pot tramitar la sol·licitud quan està signada pel representant legal de l’empresa.

 • Com puc tramitar de forma ràpida un certificat digital?

Podeu obtenir un idCAT. És el certificat digital que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya posa a l'abast de la ciutadania. 

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do  

 • Si tinc més d’un establiment puc demanar més d’una subvenció?

No. Tan sols es permet una sol·licitud per beneficiari (NIF).

 • Cal que l’establiment estigui a peu de carrer?

No. Poden sol·licitar la subvenció tots els establiments dels àmbits acceptats encara que no estiguin situats a peu de carrer.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Cómics Javier
Casa de Comidas Buenavista
Primate Bakehouse
Escola Pia Sant Antoni
El Tianguis
Peluqueria Juani Agüera
Carregant...
x
X