Sant Antoni Comerç

Sant Antoni Comerç
Notícies

El termini per demanar la continuïtat de les terrasses instal·lades arran de la pandèmia s’ampliarà un mes

26 de febrer de 2022

L’Ajuntament allarga fins al 31 de març el període per demanar la regularització de les terrasses noves o ampliacions excepcionals per tal que els restauradors tinguin més marge per fer les sol·licituds.

La continuïtat estarà condicionada a l’aval tècnic de l’Ajuntament i al compliment dels criteris de l’ordenança quant a distàncies, garanties de pas, condicions d’accessibilitat, etc.

La previsió és que a l’estiu les terrasses en calçada que es mantinguin ja disposin del moble homologat obligatori, de manera que el 2022 serà l’any de la desaparició definitiva dels blocs de formigó i elements provisionals dels carrers de la ciutat.

Per incentivar i facilitar el canvi als mobles en calçada, el consistori llançarà una línia de subvencions a la instal·lació de plataformes per un valor de fins a 4 milions d’euros.

El termini per sol·licitar la continuïtat de les terrasses excepcionals instal·lades arran de la pandèmia s’ampliarà un mes. Inicialment, la modificació puntual de l’Ordenança de terrasses preveia que es pogués demanar fins al 28 de febrer. Ara, l’Ajuntament, d’acord amb el Gremi de Restauració de Barcelona i el sector de la restauració i també el comercial, allargarà aquest període fins al 31 de març per tal que els restauradors tinguin més marge per presentar les sol·licituds i donar-los facilitats a l’hora de fer el tràmit.

El maig de 2020, el consistori va desplegar una sèrie d’actuacions extraordinàries per donar resposta a la crisi sanitària de la COVID-19 amb la instal·lació o ampliació de terrasses. Es tractava de donar suport a la restauració, afavorir la viabilitat dels establiments i fer-ho de manera compatible amb un espai públic més viu i accessible i el compliment de les mesures sanitàries.

Des d’aleshores, s’han concedit 3.618 llicències per a terrasses noves i ampliacions excepcionals que han salvat almenys 1.875 llocs de treball, segons un estudi de la Universitat de Barcelona. Del total de nous permisos, 1.483 s’han donat en espais com cordons d’aparcament, carrils de circulació i xamfrans. Això ha suposat la substitució de 2.652 places d’aparcament.

Aquests permisos provisionals es van prorrogar automàticament l’1 de gener, i des de llavors i fins al 31 de març els restauradors poden demanar regularitzar-los i transformar-los en una llicència ordinària de la via pública per a la instal·lació de terrasses. Ho poden fer telemàticament, a través de l’enllaç següent: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001506

La permanència de la terrassa estarà sempre condicionada a que l’Ajuntament n’aprovi expressament la viabilitat tècnica i al compliment dels criteris marcats per l’ordenança pel que fa a accessibilitat, distàncies, garanties de pas pels veïns, etc. Es prioritzarà la consolidació de les terrasses en calçada de forma ordenada i evitant la dispersió i la fragmentació.

Els restauradors que vulguin mantenir les terrasses en calçada hauran de disposar d’un moble-plataforma accessible, homologat i segur on col·locar les taules i cadires. Això permetrà tirar endavant el procés de retirada dels elements provisionals –blocs de formigó i pivots grocs– per deixar enrere la provisionalitat que va marcar la pandèmia. Tot plegat, amb l’objectiu final que a l’estiu totes les terrasses en calçada que es consolidin ja disposin de moble. I, per tant, que el 2022 signifiqui la desaparició definitiva dels blocs de formigó dels carrers de la ciutat.

A més, per incentivar i facilitar el canvi als mobles en calçada, l’Ajuntament llançarà una línia de subvencions a la instal·lació de terrasses en calçada per un valor de fins a 4 milions d’euros. Només s’hi podran acollir els titulars de terrasses i ampliacions en calçada.

Respecte a les terrasses en vorera, s’estudiarà cas per cas, seguint els criteris de l’ordenança, amb l’objectiu de preservar la continuïtat de les terrasses, evitar la dispersió i la fragmentació, assegurar el pas i l’accessibilitat i garantir un bon encaix amb l’entorn. I si no se sol·licita la continuïtat d’una terrassa, es considerarà que s’hi renuncia i el consistori la retirarà.

Per controlar l’ocupació de l’espai públic i garantir l’equilibri d’usos, tal com ja preveia el decret d’autoritzacions excepcionals per la COVID, l’Ajuntament denegarà les sol·licituds de llicència en cas de reincidència en la comissió d’infraccions de caràcter greu o molt greu en el termini de sis mesos anteriors a data d’avui, 31 de desembre de 2021. També es podran denegar si en una àrea determinada s’aprecia una especial saturació d’establiments que posi en perill l’equilibri entre les activitats i les necessitats de la població resident. Aquesta circumstància serà valorada pels serveis tècnics municipals mitjançant un informe motivat.

Un moble-plataforma accessible i segur

La modificació de l’Ordenança de terrasses aprovada definitivament pel plenari el desembre passat busca guanyar espai en calçada per a les terrasses i donar seguretat jurídica als nous mobles. Però no fa canvis en la resta de l’articulat, ja que es mantenen els apartats vinculats al procediment d’atorgament de llicències, el règim sancionador i les condicions d’accessibilitat i d’implantació a l’espai públic, per exemple.

L’ús de plataformes serà obligatori quan la terrassa s’ubiqui total o parcialment a la calçada. Els mobles hauran d’estar homologats i formar part del Recull d’elements urbans de l’Ajuntament, com els set models codissenyats amb empreses del sector que s’adapten a xamfrà o cordó d’aparcament. Se situaran als espais de calçada confrontants a la vorera com cordons d’aparcament, sempre que no afectin a un carril bici o de transport públic i que no impedeixin el pas de serveis, la utilització dels serveis públics i visualització dels senyals de trànsit i l’accés a pàrquings o equipaments. I caldrà garantir una distància adequada amb els altres elements de l’entorn per garantir l’accessibilitat i la seguretat.

També es regula la col·locació de para-sols –no podrà haver–hi cap punt del para-sol a menys de 20 cm del límit exterior de la plataforma–, i no s’admet l’ús de paravents. Tampoc es podran col·locar jardineres entre la plataforma i la vorera.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Bonpreu
Farmàcia Almudena Martínez
Microfusa
Confeccions El Rellotge
Òptica Universitària
Mobles La Barcelonesa
Fàbrica Moritz Barcelona
Carregant...
x
X