Sant Antoni Comerç

Sant Antoni Comerç

Bases Concurs Sant Jordi i el Covid

Sant Antoni Comerç convoca un concurs de dibuix, a través de l’Instagram, en el marc de la campanya Sant Jordi i el Covid, d’acord amb les següents bases:

1. OBJECTE DEL CONCURS

L'objectiu principal del concurs és fer partícips els infant en la campanya Sant Jordi i el Covid que organitza Sant Antoni Comerç.

Així, les persones que vulguin participar en el concurs hauran de publicar a l’Instagram imatges d’un dibuix fet pels seus fills o menors del qual tingui la tutela o custìdia nascuts a partir del 2008  amb el hashtag #concurssantjordiielcovid i etiquetar a @santantonicomerc 

2. ORGANITZADOR

El concurs està organitzat per Sant Antoni Comerç.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 • Es podran presentar dibuixos de totes aquelles persones nascudes a partir del 2008 que així ho desitgin.
 • Les persones que presentin els dibuixos han de ser els pares/mares o tutors legals dels menors autors de les obres.
 • No es podran presentar el personal i les persones que hi tinguin una relació de parentiu de l’entitat organitzadora o de les empreses que participen en l’organització del concurs.
 • En el cas que es verifiqui que algun participant no autoritzat està utilitzant un compte fictici, quedarà automàticament desqualificat.
 • Entraran a concurs totes aquelles fotografies relacionades amb la temàtica exposada, sota l'etiqueta #concurssantjordiielcovid. Aquelles fotografies que no incloguin l’etiqueta no podran participar en el concurs.

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ

 • Cada participant podrà fer les propostes que desitgi lliurant-les sempre de forma separada i d'acord amb tots els punts reflectits en aquestes bases.
 • La participació en el concurs és gratuïta i s'han d'acceptar les bases.
 • Les imatges no podran incloure material obscè, violent, ofensiu, racista o difamatori.
 • La imatge penjada ha de ser una foto del dibuix original amb el hastag #concurssantjordiielcovid i l’etiqueta @santantonicomerc , assenyalant el nom i edat del nen o nena autor del dibuix.
 • La publicació s'haurà de fer des del perfil personal de les persones participants majors d’edat.
 • Les imatges hauran d'estar publicades en el període de la convocatòria. Aquelles imatges publicades abans o després de les dates exposades en el calendari, quedaran automàticament desqualificades.
 • L'organització podrà excloure del concurs aquelles imatges que incompleixin les característiques esmentades.

5. FORMAT

El format ha de ser sempre per mitjà de publicació a Instagram. .

6. CALENDARI

El concurs tindrà lloc del 20 al 30 d’abril. No s'admetran a concurs imatges publicades més tard de les 23.59h del dia 30 d’abril de 2020 .

7. PROCEDIMENT DEL CONCURS

 • La imatge guanyadora serà aquella que surti escollida en un sorteig aleatori que se celebrarà el dia 4 de maig de 2020.
 • L'organització podrà excloure del concurs aquelles imatges que es considerin  fraudulentes.
 • Es contactarà amb la persona guanyadora a través d'Instagram. En cas que això sigui impossible, l'organització podrà triar un altre guanyador.

8. PREMI

El premi consistirà en un xec regal de 100 euros per gastar en els establiments associats a Sant Antoni Comerç.

El premi es podrà recollir a l'oficina de Sant Antoni Comerç al C/Comte Borrell, 89, 1r.4a.B, 08015, Barcelona, de 9.00h a 11.00h del matí de dilluns a divendres, a partir del dia en el qual s’acabi el confinament i l’estat d’alarma.

El premi no es canviarà per diners en efectiu. El xec regal no serà vàlid trencat o esmenat. Les bases del sorteig les té disponibles Sant Antoni Comerç. El xec regal caduca el 31 de desembre de 2020. 

9. ÚS DE LES IMATGES

Totes les imatges publicades a Instagram amb l'etiqueta #concurssantjordiielcovid es podran fer públiques a la pàgina web de Sant Antoni Comerç  i a les seves xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram). D’aquesta manera, els participants cedeixen als organitzadors del concurs els drets d'imatge de les imatges presentades a aquest concurs perquè l'organització pugui fer servir aquest material per a la promoció en qualsevol canal o mitjà de comunicació.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades dels guanyadors no s'incorporaran a cap fitxer de Sant Antoni Comerç.

Els participants es fan responsables davant de tercers d'haver obtingut els drets d'imatge corresponents.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Aquest concurs es regirà pel que es descriu en les presents bases, quedant els organitzadors, facultats per a resoldre tots els aspectes que no es troben explícitament indicats. Les persones participants, pel simple fet de presentar-se, declaren l'acceptació de les presents bases, així com l'acceptació de les decisions finals de les votacions i el sorteig. La participació en el concurs implica l'acceptació de les bases descrites en aquest document.

La publicació d'imatges a Instagram amb l'etiqueta #concurssantjordiielcovid implica l'acceptació d'aquestes bases. Pujar les fotografies a Instagram amb l'etiqueta #concurssantjordiielcovid implica l'autorització perquè ens posem en contacte amb el guanyador/a mitjançant un missatge privat al seu compte privat. La participació en el concurs implica també l'acceptació de totes les condicions d'Instagram que es poden consultar a instagram.com/legal/terms.

11. ADDICIONAL

L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de programari d’Instagram. 

12. NOTA FINAL

La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas necessari, informant-ne als participants. En cas de discrepància preval la versió de les Bases redactada en català.

Per resoldre qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb Sant Antoni Comerç, Comte Borrell, 89 08015 Barcelona - Tel. 934 248 010 - Email [email protected]

Els nostres socis

Xarcuteria Casanova
Laüma
El Saó Restobar
Calçats Sir
Ary Labores e hilos
Yoga Office
Alberto Perruquers
Carregant...
x
X